Obuke

Pružamo podršku našim klijentima organizovanjem prilagođenih treninga
usmerenih ka transformaciji individualnog, grupnog i korporativnog stila
života u cilju postizanja željenih zdravstvenih rezultata.

SEMINARS & COURSES

WORKSHOPS

LECTURES