Aktivnost

Dok se genetska konstitucija čoveka nije bitno promenila u proteklih 50.000
godina, naš stil života se transformisao do neprepoznatiljivosti. Industrijalizacija,
motorizacija, tehnologije uštede radne snage i porast sedećih rekreativnih i
zabavnih aktivnosti, dramatično su smanjili količinu fizičkog napora
neophodnog za svakodnevno preživljavanje.

Global population

insufficiently active

High-income

insufficiently active

Low-income

insufficiently active

Inactive population

increased mortality

Sa naučnog stanovišta, potvrđeno je da fizička aktivnost značajno smanjuje
najmanje 35 štetnih posledica, od kojih su gotovo sva u domenu hroničnih
bolesti. Sa obzirom na negativan medicinski, ekonomski i socijalni uticaj
pomenutih posledica, stvaranje okruženja pogodnih za fizičku
aktivnost i uravnoteženu ishranu u interesu je korporativnih,
institucionalni i vladini lidera.

Equiliberty Consulting nudi skup edukativnih usluga ukorenjenih u najnovijoj
nauci i dugogodišnjem iskustvu. Bez obzira da li želite pristupiti znanju,
unaprediti se kroz stručne savete ili jednostavno razviti svoju
ekspertizu kroz prilagođenu obuku – Equiliberty Consulting
je idealan partner za vas.

Svi programi mogu biti prilagođeni specifičnim potrebama korporativnog
okruženja, javnih ustanova ili privatnih lica.

 

 

Zainteresovani? Stupite sa nama u kontakt!